Raportuj komentarz

@Alek rządzą w Krośnie nie z Po tylko postkomuniści z Dyzmma na czele