Raportuj komentarz

Bill Gates mówi oficjalnie
że to nowa szczepionka zredukuje
populację do 1.3 miliarda ludzi