Raportuj komentarz

Mój sys chodzi do tej klas i powiedział że żadnego dziecka nie zna ze zdięcia , to nie są dzieci z tej szkoły!!!. Redaktorowi nie chciało sie przyjechać do szkoły i chociasz zrobić zdięcie dzieciom!!!