Raportuj komentarz

Prywatny przedsiębiorca działa zgodnie z logiką i prawami wolnego rynku, przedsiębiorstwo państwowe lub komunalne zarządzane jest przez wpływowe związki zawodowe które jak wszyscy wiedzą działają na ...................... dla dobra zakładu ;)

1989 roku skończył się komunizm!