Raportuj komentarz

Wobec Boga wszyscy są równi. Ale jak zmarły lotnik był wyznania prawosławnego. Dlaczego nie było księdza PAKP. W Rumunii kościołem dominującym jest Autokefaliczny Prawosławny Kościół Patriarchatu Rumuńskiego. Na czele tego Kościoła stoi Wielce Błogosławiony Arcybiskup Bukaresztu, Metropolita Ungro - Wołoski, Namiestnik Cezarei Kapadockiej i Patriarcha całej Rumunii Daniel.
Po upadku Muru Berlińskiego okazało się, że 86 procent obywateli tego kraju ( na 22 mln mieszkańców ) deklaruje się jako wyznawcy Prawosławia.