Raportuj komentarz

kazek, nie kompromituj się. Zasługi Marcina Wolskiego w walce z komuną są niepodważalne i nie można ich przecenić. Od prawie 40 lat lat jest po właściwej stronie. Podobnie jak Pietrzak i wielu innych.