Raportuj komentarz

Trzeba było sobie wybrać na burmistrza pana Zygmunta Ginalskiego dobrego organizatora i gospodarza.
Na pewno społeczność Jedlicza widzi, że w Zespole Szkół Technicznych gdzie jest dyrektorem dzieje się wiele dobrego.
Odremontowano budynek szkoły elewacje zewnątrz i wewnątrz, wykonano odwodnienie, naprawiono dach. W warsztatach szkolnych wymieniono stare okna i drzwi. Zakupiono wiele nowych urządzeń oraz wiele innych rzeczy. Ostatnio oddano do użytku piękny obiekt sportowy dla młodzieży.
To byłby na pewno świetny burmistrz.