Raportuj komentarz

Niestety dla mieszkańców i dla mnie- ale Raf-ekologia działa zgodnie z prawem, ma wszelkie decyzje w tej sprawie od władz wojewódzkich , proszę wejść na stronę spółki i przejrzeć zakładkę- Decyzje, ostatni dokument z dnia 31.01.2017 decyzja, w której między innymi określono dla spółki ilości odpadów w ramach tzw. pozwolenia zintegrowanego dla odpadów szczególnie niebezpiecznych , na maksymalną ilość w ramach przetwarzanych w procesie D10 do 10 000 Mg/rok czyli 10 000 ton/rok a w ramach procesu R1 do 400 Mg/rok czyli 400ton/rok , Co kluczowo istotne dla sprawy która się toczy , operator instalacji został również zobowiązany - najprościej mówiąc do dostosowania do przepisów powierzchni magazynowania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych w czasie do 31.12.2018. W załącznikch 5 i 7 wskazano szczegółowo sposoby i miejsca magazynowania odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia w procesie D10 i R1. Mam nadzieję że znakomity specjalista szanowany w środowisku akademickim Politechniki Krakowskiej Pan Prof. dr hab.inż. St.Kandefer wyjaśnił technikalia , bo za mało tu miejsca. Czas obowiązywania wydanej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami dla spółki - nieokreślony!. Spółka musi dokonać koniecznych zmian bo określono ich ramy w dokumentach urzędowych... Szacunek dla Pana Borcza i Pani Bril, że zdecydowali się uczestniczyć w proteście i wykazali dobra wolę , podobnie jak Pan Starosta . Reszta protestu niestety nie przygotowana merytorycznie- pozdrawiam wszystkich przyszłych sąsiadów .Trzeba rozumem -nie krzykiem. Ale żeby Burmistrz nie przemówił do ludzi jak człowiek, to niespotykane w małopolsce! Dura lex, sed lex...