Raportuj komentarz

Co w tym zakresie robi burmistrz Jolanta Urbanik. Dlaczego do tej pory nie wydała decyzji