Raportuj komentarz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
ul. Gen. M. Langiewicza 26
35-101 Rzeszów
tel. 17 854-38-41, 854-36-83

Delegatura w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Floriańska 108
tel. (13) 446-43-95, 448-08-48
e-mail: jaslo@wios.rzeszow.pl