Raportuj komentarz

Jedlickim JPGKiM zarządza członek zarządu. Ta firma od 3 lat nie ma prezesa. To takie novum wprowadzone przez Jolante Urbanik.
Osad oczyszczalni rozwożony jest szczególnie w wekendy i nocami. Wtedy kiedy nie pracuje np. WIOŚ