Raportuj komentarz

poziom kretyństwa jaki wylał się tutaj jest niesamowity.

Przed wjazdem do Krosna powinny być bramki, gdzie sprawdza się inteligencję wjeżdżających, zwłaszcza na ulicach Wisze, Granicznej i Korczyńskiej, bo jak widać stamtąd nadciąga największe niebezpieczeństwo