Raportuj komentarz

Szanowni Państwo.
Artykuł komentuję jako rodzic dzieci przedszkolnych z gminy Korczyna.
W naszym przedszkolu dzieci objęte są wspaniałą opieką, otoczone zostają troską wychowawców, opiekunów i całego personelu przedszkolnego.
Istniejący budynek przedszkola, śmiem stwierdzić, że jest najsłabiej stojącym, jeśli chodzi o ogólny standard budynku obiektem w gminie.
Przedszkole, dodam że jest to jedyne gminne przedszkole, które swoją opieką otacza ok. 200 dzieci, pozostaje bez godnego dachu. Budynek posiada stropodach, który został „wyremontowany”, tzn. starą papę pokryto nową papą a i tak przecieka.
Remonty, jakie się odbyły w przedszkolu zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Budynek ocieplono, ale nie zrobiono odwodnienia, nie wykonano izolacji fundamentów, w przedszkolu jest wilgoć, bardzo nieprzyjemny zapach (wietrzenie nie pomaga bez sprawnej wentylacji) a zdrowie dzieci jest zagrożone.
Budynek przedszkolny ma ponad 40 lat i tyle samo lat liczą jego instalacje.
Czy jest sens rozbudowywać taki obiekt i w taki sposób jak to zostało zaplanowane?
Czy nie dobrem najwyższym powinno być dobro dzieci?
W naszej gminie, jak widać Władza ma inne zdanie.
Żłobek dla naszej gminy jest koniecznością.
Uważam, że budowa Gminnego Centrum Aktywności z amfiteatrem (dla kogo?) może poczekać.
A co Państwo o tym sądzicie?