Raportuj komentarz

Lokalna Włądza Samorządowa powinna sprawić Orłu Złotą Koronę oraz wymalować na złoto dziób i szpony