Raportuj komentarz

Lekarz to nie Bóg i może się pomylić. Ale lekarze i placówki medyczne są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej i od skutków błędów. Jeżeli jest prawdą, że sytuacja w której znalazł się ten Pan jest skutkiem złej lub spóźnionej diagnozy, niewłaściwego leczenia to odszkodowanie i to b wysokie (tyle ile mógłby zarobić do osiągnięcia wieku emerytalnego) i dodatkowo odpowiedniej wysokości renta tej rodzinie się należy. Niestety obawiam się, że bez pomocy prawnej i Sądu sprawy się nie da załatwić.