Raportuj komentarz

Jasiu, możesz przez to przedszkole dać cieła.
A tu dwa lata do emerytury. Po co się szarepać.