Raportuj komentarz

Panie Prezydencie Przytocki, Panowie wojtowie Klara i Omachel - sztandar wyprowadzić!!!!