Raportuj komentarz

Ty nie wiesz co piszesz nakradli dość peowcy nawet w Korczynie już by nic nie było