Raportuj komentarz

Dowód z dokumentów ma wyższą wagę niż z zeznań zainteresowanej strony. Pamięć ulega zatarciu, a strona może mieć interes w tym aby zaprzeczać uprzednim zeznaniom. "Oczywista omyłka" i Sąd to kupił... ciekawe