Raportuj komentarz

Problem parkowania samochodów został "rozwiązany" poprzez całkowitą likwidacje parkingu wzdłuż drogi. Inwestor nie wskazał innego miejsca na parkowanie. Parking, przynajmniej na odcinku od wjazdu do ośrodka zdrowia do schodów prowadzących od jezdni do apteki powinien być zrealizowany poprzez wykonanie miejsc parkingowych skośnie do osi jezdni, co było wykonalne poprzez większe przycięcie skarpy.
Widocznie jednak dwa chodniki równoległe do siebie na ww. odcinku drogi - to jest rozwiązanie, o które chodziło inwestorowi i władzom Gminy.
Kierowcy to grupa społeczna, o którą Władza specjalnie nie dba, i która sobie powinna radzić sama ze znalezieniem bezpiecznych miejsc parkingowych.
To nie jest dobre działanie, aby problemy jednych ludzi rozwiązywać kosztem innych.