Raportuj komentarz

Niech Pan Marek Klara wróci na stanowisko Wójta Gminy Miejsce Piastowe.