Raportuj komentarz

Poprzedni Wójt dbał o oświatę oraz o nasze dzieci.