Raportuj komentarz

2,5 roku dziennej szkoły policealnej? lol2 tam to mają poczucie humoru.