Logo
Wydrukuj tę stronę

PODKARPACIE: Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich przyjęta

PODKARPACIE: Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich przyjęta Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

21 października br. wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz przewodniczyła posiedzeniu zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim.

REKLAMA
W trakcie spotkania przeprowadzone zostało głosowanie, w wyniku którego przyjęto opracowaną przez członków Zespołu i Rady Naukowej Strategię rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, przygotowana przez Zespół Strategia składa się z części diagnostycznej i projektowej. Część diagnostyczna zawiera opis sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa z analizą sytuacji pod kątem mocnych i słabych stron, analizę SWOT oraz opis obszarów wiejskich w ujęciu geograficznym. W części projektowej określone zostały z kolei kierunki interwencji, działania, priorytety rozwoju obszarów wiejskich województwa, w tym rolnictwa. Zaproponowane rozwiązania, przy pełnym zaangażowaniu wszystkich jednostek odpowiedzialnych za ich realizację, powinny przyczynić się do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, m.in. poprzez zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i poprawę jakości życia na wsi.

Należy zaznaczyć, że zapisy Strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim znalazły już odzwierciedlenie nie tylko w krajowej "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030", ale również w aktualizowanej przez samorząd województwa Strategii rozwoju województwa podkarpackiego.

(puw)

© KrosnoCity.pl 2008 - 2018