Logo
Wydrukuj tę stronę

POWIAT: Trwaja konsultacje z mieszkańcami w sprawie poszerzenia granic Krosna

Powiat Krośnieński przeprowadza konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu w sprawie włączenia części terenów położonych w powiecie krośnieńskim do Gminy Miasto Krosno.

REKLAMA


11 grudnia 2019 r. prezydent Krosna zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie opinii Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie poszerzenia granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno poprzez włączenie do terytorium Krosna części terenów położonych w gminach Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe.

Przed wyrażeniem takiej opinii konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami powiatu krośnieńskiego celem uzyskania ich opinii w sprawie włączenia części terenów położonych w powiecie krośnieńskim w:

1) gminie Krościenko Wyżne - część obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne,
2) gminie Miejsce Piastowe:
a) część obrębu ewidencyjnego Targowiska,
b) część obrębu ewidencyjnego Łężany.

do terytorium Gminy Miasto Krosno.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające czynne prawo wyborcze, stale zamieszkałe na terenie powiatu krośnieńskiego.

Konsultacje przeprowadzane są w formie elektronicznego badania ankietowego za pośrednictwem strony internetowej konsultacje.powiat.krosno.pl. Udział w konsultacjach potrwa do 13 lutego i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

red.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2020