Logo
Wydrukuj tę stronę

Krościenko Wyżne monitoruje jakość powietrza

Krościenko Wyżne monitoruje jakość powietrza Grafika: dane z czujników Beskids Instruments / 7 lutego 2020, godz. 13:50.

Sześć czujników monitorujących jakość powietrza zostało zamontowanych w gminie Krościenko Wyżne. Inwestycja została zrealizowana w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.

REKLAMA


Zamontowane czujniki firmy Beskids Instruments, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologii tworzą zintegrowany system informacyjno-pomiarowy składający się ze wskaźnikowego urządzenia pomiarowego pyłów PM2.5 i PM10, wilgotności oraz temperatury, oprogramowania do analizy i prezentacji wyników oraz z opcjonalnego, zewnętrznego ekranu LED. Tablice informacyjne dostępne w przestrzeni publicznej zostały zamontowane w Krościenku Wyżnym przy ulicy Południowej 1 oraz w Pustynach przy ul Centralnej 13.

Lokalizacje czujników:
- budynek GRN, przy ulicy Południowej 1 w Krościenku Wyżnym wraz z tablicą zewnętrzną LED,
- budynek Domu Ludowego w Pustynach przy ul Centralnej 13 wraz z tablicą zewnętrzną LED,
- budynek mieszkalny w Krościenko Wyżnym, ul Północna 298,
- budynek mieszkalny w Krościenko Wyżnym, ul. Brzozowska 133,
- budynek Sklepu w Krościenko Wyżnym, ul. Parkowa 2,
- budynek Sklepu w Krościenko Wyżnym, ul. Północna 233A.

Jakość powietrza w gminie Krościenko Wyżne - mapa online.


Jakość powietrza można sprawdzić na stronie internetowej Gminy [tutaj] oraz niebawem w aplikacji mobilnej.

Aby sprawdzić jakość powietrza w danej lokalizacji wystarczy kliknąć w zaznaczony punkt na mapie. System wyświetli dane na temat stężenia pyłów zawieszonych oraz poinformuje, czy panujące warunki pozwalają na korzystanie z dowolnej formy aktywności.

ZOBACZ SERWIS NA ŻYWO WWW.POWIETRZE.KROSNOCITY.PL

red.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2020