Logo
Wydrukuj tę stronę

"Dukla - historia rozwoju przestrzennego do końca XVI wieku"

W grudniu 2019 roku ukazała się książka pt. "Dukla - historia rozwoju przestrzennego do końca XVI wieku" autorstwa Joanny Figurskiej-Dudek jako XIII tom Biblioteki Dukielskiej.

REKLAMA


Książka jest pracą doktorską autorki. Składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, podsumowania, bibliografii, aneksów, kalendarium historii Dukli do końca XVI wieku, wykazu ważniejszych skrótów, spisu tablic, spisu ilustracji, informacji o autorce i recenzji.

Wydanie prezentuje historię Dukli do końca XVI wieku, biorąc pod uwagę jego układ urbanistyczny oraz architekturę. Autorka przedstawia możliwie najdokładniej obraz Dukli, średniowiecznego miasta, opierając się na wszystkich dostępnych materiałach i dokumentach, bieżącej wiedzy historycznej oraz wielopłaszczyznowych analizach porównawczych Dukli i innych miast powiatu bieckiego, tj. Biecza, Bobowej, Ciężkowic, Dębowca, Gorlic, Jasła, Jaślisk, Osieka (Jasielskiego), Szymbarku i Nowego Żmigrodu.

Dukla w przeszłości była ważnym miastem powiatu bieckiego oraz liczącym się ośrodkiem handlowym. Układ urbanistyczny lokacyjnego miasta wykrystalizował się na podstawie istniejącej wsi o takiej samej nazwie. W pracy autorka omawia również średniowieczna architekturę miasta.

Książka ma format 165x235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny, 181 stron. Wydawcą na zlecenie Gminy Dukla jest Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Książkę można nabyć w Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 26a (I piętro). Jej cena to 55,00 zł.

/kbr/, red.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2020