Logo
Wydrukuj tę stronę

XIX Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego [NA ŻYWO]

  • autor: red.
  • środa, 01, lipiec 2020 07:18
  • wielkość czcionki - - + +
XIX Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego [NA ŻYWO] Fot. KrosnoCity.pl

Dziś (1 lipca) o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbędzie się XIX Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego. Obrady będą transmitowane na stronie online. Zobaczcie porządek obrad.

REKLAMAPorządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad XIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie za 2019 rok wraz z informacją o bieżącej sytuacji Szpitala związanej z występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.

5. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie za 2019 rok wraz z aktualną sytuacją Pogotowia dotyczącą zagrożenia związanego z występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie za 2019 rok (realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie krośnieńskim) oraz informacja o pomocy jaką Powiatowy Urząd Pracy oferuje pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach "Tarczy antykryzysowej COVID-19".

7.  Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025.

12. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Krośnieńskiego za rok 2019.

13. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Krośnieńskiego za rok 2019.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2019 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Krośnieńskiego.

18. Wnioski i oświadczenia.

19. Zamknięcie XIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Obrady będą transmitowane na stronie www.powiat.krosno.pl.

red.

  • autor: red.
© KrosnoCity.pl 2008 - 2021