Raportuj komentarz

Propozycja lokalizacji kontenerów mieszkalnych - powyżej parku przy ul. Okrzei.