Raportuj komentarz

Nie lepiej by było wybudować takie osiedle przy Białobrzeskiej na Spornym ? I darmowa stołówka i miejsca pracy (wysypisko), na miejscu biogaz do grzania, zamiast zieleniaka pobliskie ogródki działkowe, a kaplicę to im jakiś kapelan zbuduje.....