Raportuj komentarz

Te wszystkie miejscowości koło Krosna tak naprawdę łączą się historią, powiązaniami ekonomicznymi regionu jak i transportem gdzie głównym ogniwem jest Krosno. Z Krosna bez problemu dojedziemy w te punkty.