Raportuj komentarz

A gdzie są ławki spod pomnika czerwonoarmistów?