Raportuj komentarz

Okazuje się, że wtórny analfabetyzm to nie tylko nieumiejętność czytania ze zrozumieniem, ale i słuchania ze zrozumieniem. Zdaje się, że dotknęła ta przywara licznych komentatorów na tym forum. umiejętnośc słuchania i czytania musi uwzględniać kontekst i konwencję w jakich dana wypowiedż sie pojawia. Jego nieuwzględnienie świadczy o prostactwie czytelnika i słuchacza i prowadzi do takich komentarzy jak wyżej. Ale o to chyba chodziło autorowi wstępu. I oczywiście odezwali się swoi.