Raportuj komentarz

Według danych zebranych przez urząd wojewódzki od podkarpackich samorządów łączna kwota strat wynosi około 60 mln zł. Do tego należy również dodać stratę około 20 mln zł przez jednostki, za których działalność odpowiadają samorządy na Podkarpaciu


Ile naszych pieniędzy utopił Przytocki w PBS Banku
Jak długo będziemy tolerować tą rozrzutność ?