Raportuj komentarz

Czy uczy jeszcze plastyki na guzikówce? Uczyła mnie jakieś 15 lat temu.