Raportuj komentarz

Po co jeździć i ludziom nie dawać spać w nocy, a przy tym blokować ruch w mieście, co na to kontrola ruchu. Kierowca decydując się na jazdę pod działaniem alkoholu oraz innych środków odurzających nie jest chroniony ubezpieczeniem wynikającym z polis OC ani ubezpieczeń dobrowolnych (AC, NNW). Ubezpieczyciel - wypłaci odszkodowanie należne poszkodowanemu.
Zażąda jednak zwrotu całości wypłaconej kwoty od sprawcy wypadku, w ramach tak zwanego regresu ubezpieczeniowego. Może się okazać, że skutki jednorazowej lekkomyślności będą ponoszone w niektórych przypadkach nawet dożywotnio. Na wysokość świadczeń odszkodowawczych należnych poszkodowanemu składają się zarówno koszty naprawy uszkodzonego pojazdu, jak również koszty leczenia, sprzętu medycznego, rehabilitacji, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, a nawet dożywotnia renta.