Raportuj komentarz

Wisi ta wiadomość niepotrzebnie. Zajmujcie się krośnieńskimi sprawami, a nie wątpliwej jakości pisarką.