Raportuj komentarz

Wczoraj była rocznica wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia chciałam poruszyć sprawę bulwersującego faktu, że jeden z Honorowych Obywateli wg mnie nie powinien otrzymać tego tytuł ponieważ w stanie wojennym w pełnił służbę w mundurze kapitana i był też członkiem PZPR do końca jej istnienia w moim przekonaniu czy uda się wszcząć procedurę wyjaśniającą i odebrać ten honorowy tytuł?