Raportuj komentarz

Nie ma imprez = źle
Jest impreza = źle
niektórym to nigdy nie dogodzi.