Logo
Wydrukuj tę stronę

Ogłoszono przetarg na budowę nowego mostu w Zarszynie

Ogłoszono przetarg na budowę nowego mostu w Zarszynie Fot. GDDKiA

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa DK28 Zator - Medyka w związku z budową mostu przez potok Pielnica w Zarszynie wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego. Termin składania ofert mija 19 marca br.

REKLAMAPrzedmiotem zamówienia jest budowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 28 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego.

Zamówienie obejmuje:
- budowę objazdu tymczasowego (tymczasowy most najazdowy wraz z dojazdami),
- rozbiórkę istniejącego mostu,
- budowę mostu stałego
- rozbudowę drogi krajowej (dojazdów) wraz z przebudową istniejących zjazdów
- rozbiórkę objazdu tymczasowego,
- przebudowę sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowej, demontaż nieczynnego odcinka sieci gazowej i budowa kanału technologicznego,
- zabezpieczenie brzegów i wyrównanie dna potoków Siedleszczanka i Pielnica

Termin realizacji zamówienia do 15 czerwca 2021 r. Do terminu realizacji wlicza się okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca).

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny ofert: cena oferty (60%) oraz kryteria pozacenowe: okres gwarancji (20%) i termin rozbiórki konstrukcji mostu najazdowego (20%).

/GDDKiA/, red.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2020