Logo
Wydrukuj tę stronę

Miliony dla bieszczadzkich przedsiębiorców [FILM]

Miliony dla bieszczadzkich przedsiębiorców [FILM] Fot. S.Kieszkowski / UMWP

PODKARPACIE: Konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw został ogłoszony w połowie lipca 2019 roku, a wnioski o dofinansowania można było składać do 24 października. Wpłynęło 66 wniosków. Spośród nich zarząd wybrał do dofinansowania 42.

REKLAMA- Nawet tak niełatwy czas, jak obecnie, nie zwalnia nas z dbania o rozwój naszego regionu. Wręcz przeciwnie, w tej trudnej rzeczywistości musimy starać się jeszcze silniej wspierać zrównoważony rozwój Podkarpacia - powiedział marszałek Władysław Ortyl na temat milionów złotych na wsparcie przedsiębiorczości na terenie bieszczadzkich gmin Podkarpacia.

W czasie swego posiedzenia zarząd województwa najpierw zatwierdził listę ocenionych projektów w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, a następnie wybrał do dofinansowania 42. projekty z dziedziny szeroko rozumianej turystyki, które realizowane będą na terenie bieszczadzkich gmin. Ich całkowita wartość wynosi ponad 46 milionów złotych. Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-02020 to aż 23,6 mln złotych.

- Te miliony zostaną spożytkowane na konkretne potrzeby bieszczadzkich przedsiębiorców, którzy w ten sposób będą w stanie rozwinąć swe firmy, zaproponować nowe ciekawsze ofert, zwiększyć swoja konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku - podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

- Zdecydowaliśmy także o zwiększeniu kwoty alokacji na te przedsięwzięcia o ponad 8 milionów złotych - zauważa marszałek Ortyl.

Ze środków w ramach konkursu mogły skorzystać firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie 12 gmin województwa podkarpackiego: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza.
Dzięki środkom rozdzielonym właśnie przez zarząd województwa zrealizowane zostaną aż 42 projekty. W ich ramach przedsiębiorcy planują między innymi  budowa i wynajem domków letniskowych, rozbudowę hoteli i pensjonatów, poszerzanie swej oferty poprzez budowę SPA i zakup jego wyposażenia, budowę samoobsługowych myjni oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych a także zakup jachtów, łodzi elektrycznych oraz sprzętu rekreacji wodnej.

Był to już drugi konkurs dedykowany rozwojowi bieszczadzkiej turystyki w ramach RPO WP 2014-2020. W poprzednim zostało dofinansowanych 8 projektów kwotą 4,7 milionów złotych.

(UMWP), red.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2020