Raportuj komentarz

Piłka nie istnieje w tym mieście, długi i przepłacani piłkorzyki z ściągani z drugiego końca Polski. Dobrze, że jest ta koszykówka, jedyna podnosi renomę miasta