Raportuj komentarz

Impreza finansowana mam nadzieję z prywatnych funduszy Pana Prezydenta?