Raportuj komentarz

Będzie funkcjonować jak CDS czy KKK Mosir sp. z o.o. studnia bez dna.https://www.youtube.com/watch?v=tlYexcMD_I0