Logo
Wydrukuj tę stronę

Krosno stawia na jakość powietrza. Trwa projekt budowy instalacji ciepłowniczej

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Krosno realizuje projekt pn.: "Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła". W ramach projektu w 883 mieszkaniach zlikwidowane zostaną piecyki gazowe do ciepłej wody użytkowej. W 35 budynkach wielorodzinnych (921 mieszkań), powstaną wewnętrzne instalacje ciepłej wody oraz 70 węzłów cieplnych (wymiennikowni) w 48 budynkach wielorodzinnych.  

REKLAMAUmowę w tej sprawie podpisał we czwartek, 10 września prezydent Krosna z firmą Presystem oraz  beneficjentami projektu: Krośnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową, TBS oraz Spółdzielnią Mieszkaniową "Metalowiec".

Inwestycja realizowana jest w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych (96 gospodarstw domowych) oraz w budynkach wielorodzinnych (2350 gospodarstw domowych). Łączna liczba gospodarstw domowych, które będą korzystać z efektów projektu wynosi 2446.

W ramach projektu wykonany zostanie:
- montaż gazowych kotłów kondensacyjnych w budynkach jednorodzinnych - zaprojektowanie z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zainstalowanie gazowych kotłów kondensacyjnych i wkładów kominowych w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Krosna - 96 szt. Termin realizacji: od listopada 2019 r. do sierpnia 2020 r.

- zastosowanie ciepła sieciowego - przyłącza ciepłownicze - zaprojektowanie i wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna: przyłącza ciepłownicze wysoki parametr - 22 sztuki o długości 1704 mb. Termin realizacji: od sierpnia 2020 r. do października 2021 r.

- zastosowanie ciepła sieciowego - węzły cieplne, wewnętrzne instalacje rozprowadzające centralną wodę użytkową i centralne ogrzewanie oraz likwidacja piecyków gazowych w budynkach wielorodzinnych - zaprojektowanie i wykonanie węzłów cieplnych, wewnętrznych instalacji rozprowadzających centralną wodę użytkową i centralne ogrzewanie oraz likwidacji piecyków gazowych w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna:

* w 48 budynkach wielorodzinnych zainstalowanych zostanie 70 węzłów cieplnych (wymiennikowni): 36 węzłów dwufunkcyjnych do centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej; 12 węzłów jednofunkcyjnych wyłącznie do centralnego ogrzewania; 1 węzeł jednofunkcyjny wyłącznie do centralnej wody użytkowej; 1 węzeł jednofunkcyjny do współpracy z 20 mieszkaniowymi stacjami cieplnymi;

* w 35 budynkach wielorodzinnych wykonane zostaną wewnętrzne instalacje ciepłej wody użytkowej (921 mieszkań);

* w 883 mieszkaniach nastąpi likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej - przyłączenie mieszkań do sieci ciepłowniczej w zakresie centralnej wody użytkowej.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 11 232 047,55 zł, z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego stanowi 85%.

Prace mają zakończyć się do lipca 2022 roku.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2020