Logo
Wydrukuj tę stronę

Prace na drodze Miejsce Piastowe - Wrocanka zostały zakończone

Prace na drodze Miejsce Piastowe - Wrocanka zostały zakończone Fot. archiwum Powiat Krośnieński

Powiat krośnieński podjął ryzykowną decyzję o przebudowie drogi powiatowej Miejsce Piastowe - Wrocanka w bardzo krótkim czasie. Prace zakończono. Wyremontowano ponad kilometr drogi.

REKLAMAPowiat Krośnieński otrzymał trzecią w tym roku promesę przyznaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Środki w wysokości 470 tysięcy złotych pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na remont drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka. Droga została zniszczona w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2011 roku jak i bieżącej eksploatacji, wymagała gruntownego remontu.

- Pozyskanie środków na realizację trzeciej inwestycji w powiecie krośnieńskim z tego programu jest wielkim sukcesem zważywszy na szereg zdarzeń mających znamiona klęsk żywiołowych, które nawiedziły nasz kraj w bieżącym roku - podkreśla Ewa Bukowiecka, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Podjęcie decyzji o przyjęciu środków 17 listopada i uruchomienie procedury wyłonienia wykonawcy robót wymagało od zarządu powiatu podjęcia ogromnego ryzyka związanego z bardzo krótkim okresem przewidzianym na realizację zadania oraz warunkami atmosferycznymi.

- Dzisiaj możemy powiedzieć, że podjęcie ryzyka się opłaciło, prace zostały wykonane w terminie i przy sprzyjającej pogodzie, a mieszkańcy Miejsca Piastowego doczekali się remontu ważnego gospodarczo odcinka drogi, którego stan z roku na rok się pogarszał - przyznaje dyrektor Aleksander Mercik.

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia na długości 1250 mb, ścięte i uzupełnione pobocza oraz wykonane odwodnienie drogi. Wartość inwestycji po przetargu to prawie 620 tys. złotych. Wykonawcą prac był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.

red.

  • autor: red.

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021