Logo
Wydrukuj tę stronę

Droga "Puławy przez wieś" po remoncie

Droga "Puławy przez wieś" po remoncie Fot. Powiat Krośnieński

Powiat Krośnieński zakończył prace związane z remontem  drogi powiatowej nr 2115R "Puławy przez wieś w km 2+300 - 2+830". Wartość inwestycji wyniosła 224 529 zł, z czego 179 623 zł powiat pozyskał z rezerwy celowej budżetu państwa.

REKLAMAOdbiór inwestycji odbył się 12 września br.

- Droga została zniszczona w wyniku powodzi w 2010 r. Od tej pory nie była remontowana. Jest to ważny odcinek  dla mieszkańców, rolników, a także dla turystów, którzy licznie odwiedzają te malownicze tereny. Cieszymy się, że udało się  ją wyremontować - podkreśla Jan Pelczar, starosta.

Prace wykonano zgodnie z planowanym terminem, a wykonawcą był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.

Zakres robót obejmował m.in. mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową, wykonanie nawierzchni jezdni na długości 530 mb., ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz oczyszczenie rowów odwadniających. Wartość inwestycji wyniosła 224 529 zł, z czego 179 623 zł powiat pozyskał z rezerwy celowej budżetu państwa.

(eb), red.

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2020