Logo
Wydrukuj tę stronę

Wyburzą garaże, gdy spółka przewodniczącego kupi kanciapę Polecamy

Plan jest prosty: miasto sprzeda "kanciapę" spółce przewodniczącego Rady i wtedy będzie mogło zburzyć garaż należący do innej osoby. Garaż trzeba zburzyć, bo zdaniem urzędników i Rady szpeci otoczenie prestiżowego budynku RCKP.  Tylko o co w tym chodzi?

REKLAMA


Podczas sierpniowej sesji Rady Miasta Krosna radni decydowali między innymi o uchwałach dotyczących nieruchomości. Jedna z uchwał związana była ze spółką, w której współwłaścicielem jest przewodniczący Rady.

O ile zrozumiałe i oczywiste jest o co chodzi w "racjonalnym korzystaniu z pomieszczenia", to związek pomiędzy sprzedażą kanciapy, a wyburzaniem garaży był zagadką dla dziennikarzy i części radnych.

- W jaki sposób zakup tej nieruchomości wpłynie na możliwość rozbiórki budynku gospodarczo - garażowego? - pytał radny Kazimierz Mazur (Klub PiS). Paweł Krzanowski (Klub PiS) zwracał się do przewodniczącego Rady - Czy Pan jest udziałowcem Spółki ADATEL? (chodzi o spółkę, która ma wykupić "kanciapę"). - Jestem współwłaścicielem spółki ADATEL - odpowiedział radnemu Krzanowskiemu Stanisław Słyś.


Temat wyjaśniał Naczelnik wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krosna, Krzysztof Wilk.

- Historia tego budynku i udziału miasta jest dosyć długa. Ideą przyświecającą miastu było rozebranie tych bud, które tam przylegają do RCKP. W związku z tym, że właściciele tych bud nie zgadzali się na rozbiórkę, zapadła decyzja, że miasto wykupi lokale od właścicieli i ten budynek będzie w całości przeznaczony do rozbiórki i w jego miejsce powstanie nowy obiekt, który będzie bardziej pasował do otoczenia - mówił Krzysztof Wilk.

Tego planu nie udało się zrealizować z powodu sprzeciwu właścicieli, nie wszyscy zgodzili się odsprzedać swoje udziały miastu. - Zapadła decyzja, że skoro miasto nie ma większości w tym budynku, to pozostanie on w obecnym stanie, a rozebrane będą tylko te budy.

W związku z taką decyzją, już wcześniej podjęta została uchwała o zamianie lokalu mieszkalnego na parterze, kupionego przez miasto, na część działki na której są budynki garażowo-biurowo-gospodarcze. Lokal został podzielony na dwie części: jedna zgodnie z uchwałą zostanie wymieniona z mieszkającą tam rodziną za wspomniane obiekty sąsiadujące z RCKP. Miasto ma już zgodę na wyburzenie garaży. - Ten budyneczek zostanie rozebrany i będzie po prostu więcej miejsca w sąsiedztwie RCKP.

Wymiana lokalu jest konieczna, by wyburzyć garaże. - Umowa nie jest podpisana, ale jest podjęta uchwała - mówił naczelnik. Druga część lokalu jest zamurowana, drzwi zabudowane są płyta gipsową. Naczelnik dodał, że wcześniej ta część była wykorzystywana przez spółkę ADATEL bezpośrednio od poprzedniego właściciela  - To pomieszczenie jest ślepe, może być zagospodarowane tylko przez spółkę ADATEL.

Naczelnik zaznaczył, że w tej chwili to pomieszczenie może służyć wyłącznie jako pomieszczenie magazynowe lokalu, w którym działalność prowadzi spółka, bo mieszkający tam ludzie nie są nim zainteresowani.

Przy 15 głosach "za" i 2 wstrzymujących przyjęto uchwałę.

W uzasadnieniu uchwały napisano, że gmina Krosno jest właścicielem m. in. pomieszczenia o pow. użytkowej 13,15 m2 w budynku przy ul. Krakowskiej. Z pomieszczeniem tym związany jest udział 2/56 części w w/w nieruchomości. Samo pomieszczenie to nie posiada bezpośredniego połączenia z klatką schodową, nie może stanowić odrębnego lokalu, a przylega bezpośrednio do lokalu sąsiedniego, należącego do prywatnej spółki.

Zgodnie z uchwałą Gmina Krosno wspomniane pomieszczenie wraz z udziałem w działce sprzedaje spółce w celu: "racjonalnego korzystania z pomieszczenia oraz uzyskania możliwości rozbiórki budynku biurowo-gospodarczo-garażowego, który również znajduje się na wyżej wymienionej działce, a którego rozbiórka znacznie poprawi estetykę przy budynku RCKP".

Kwota sprzedaży została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 19 800,00 zł.

pd

  • autor: pd

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021