KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

30 września XII Sesję Rady Miasta Krosna [PORZĄDEK OBRAD]

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

W poniedziałek, 30 września zaplanowano XII Sesję Rady Miasta Krosna. Sesja odbędzie o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro) z następującym porządkiem obrad:

REKLAMA


1. Otwarcie obrad - stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krosna za pierwsze półrocze 2019 r.
5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krosna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 r.
6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 2019 r.
7. Informacja o stanie miejskich cmentarzy komunalnych.
8. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krosna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy (projekt Nr XII/350/19),

9.2. zapewnienia wspólnej obsługi prawnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XII/351/19),

9.3. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2019 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XII/352/19),

9.4. zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia (projekt Nr XII/353/19),

9.5. zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (projekt Nr XII/354/19),

9.6. gospodarki nieruchomościami (dot. sprzedaży, sprzedaży nieruchomości i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży, nabycia, obciążenia nieruchomości, przeniesienia własności nieruchomości, wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno, wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno - projekty od Nr XII/355/19 do Nr XII/367/19),

9.7. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Bożonarodzeniowa dekoracja miasta” (projekt Nr XII/368/19),

9.8. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg  gminnych i powiatowych (projekt Nr XII/369/19),

9.9. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Miasta Krosna” (projekt Nr XII/370/19),

9.10. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (projekt Nr XII/371/19),

9.11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XII/372/19),

9.12. zmiany uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krosna (projekt Nr XII/373/19),

9.13. zmiany uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Rady Miasta Krosna (projekt Nr XII/374/19),

9.14. wyboru ławników do sądów powszechnych w Krośnie na okres kadencji 2020-2023 (projekt Nr XII/375/19).

10. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
11. Odpowiedzi na zapytania.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
13. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie sesji.

red.

  • autor: red.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?