KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Zobacz nad czym będą pracować Radni Miasta Krosna. Sesja już 30 października

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Na 30 października (środa) zaplanowano XIII sesję Rady Miasta Krosna. Radni zajmą się między innymi szkolnictwem, publicznym transportem zbiorowym, utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych, terenami zielonymi, gospodarką odpadów komunalnych, a także obniżeniem kapitału zakładowego Centrum Dziedzictwa Szkła Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie.

REKLAMA


Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad – stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krosno za rok szkolny 2018/2019.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (projekt Nr XIII/376/19),

5.2. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie i nadania mu statutu (projekt Nr XIII/377/19),

5.3. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie (projekt Nr XIII/378/19),

5.4. zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (projekt Nr XIII/379/19),

5.5. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (projekt Nr XIII/380/19),

5.6. sprawiania pogrzebu przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XIII/381/19),

5.7. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Sezonowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 1 w Krośnie i w Sezonowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 2 w Krośnie (projekt Nr XIII/382/19),

5.8. stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Krośnie w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Krośnie w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie (projekt Nr XIII/383/19),

5.9. zmiany uchwały w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie (projekt Nr XIII/384/19),

5.10. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie (projekt Nr XIII/385/19),

5.11. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie (projekt Nr XIII/386/19),

5.12. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie w Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Krośnie w Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie (projekt Nr XIII/387/19),

5.13. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Szczepanika w Krośnie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika w Krośnie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie (projekt Nr XIII/388/19),

5.14. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące w Krośnie w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie (projekt Nr XIII/389/19),

5.15. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krośnie w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie (projekt Nr XIII/390/19),

5.16. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie w pięcioletnie Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie (projekt Nr XIII/391/19),

5.17. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie w pięcioletnie Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie (projekt Nr XIII/392/19),

5.18. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie w pięcioletnie Technikum Nr 3 im.  Stanisława Staszica w Krośnie w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie (projekt Nr XIII/393/19),

5.19. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w pięcioletnie Technikum Nr 4 im.  Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie (projekt Nr XIII/394/19),

5.20. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 5 w Krośnie w Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Krośnie w Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie (projekt Nr XIII/395/19),

5.21. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w Krośnie w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie w pięcioletnie Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w Krośnie w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie (projekt Nr XIII/396/19),

5.22. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 7 w Krośnie w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w pięcioletnie Technikum Nr 7 w Krośnie w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie (projekt Nr XIII/397/19),

5.23. ustalenia obowiązujących w 2020 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (projekt Nr XIII/398/19),

5.24. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych na przejęcie przez Gminę Miasto Krosno wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (projekt Nr XIII/399/19),

5.25. zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym (projekt Nr XIII/400/19),

5.26. zmiany uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości opłat lub cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (projekt Nr XIII/401/19),

5.27. przystąpienia Gminy Miasto Krosno do Spółdzielni Socjalnej PIAST w Miejscu Piastowym (projekt Nr XIII/402/19),

5.28. przystąpienia Gminy Miasto Krosno do Spółdzielni Socjalnej VIRIDI PIAST w Miejscu Piastowym (projekt Nr XIII/403/19),

5.29. gospodarki nieruchomościami (dot. sprzedaży, zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, nabycia nieruchomości, wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno - projekty od Nr XIII/404/19 do Nr XIII/415/19),

5.30. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr XIII/416/19),

5.31. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr XIII/417/19),

5.32. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Letnie oczyszczanie dróg i chodników na terenie Miasta Krosna" (projekt Nr XIII/418/19),

5.33. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa strony internetowej Miasta Krosna" (projekt Nr XIII/419/19),

5.34. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie" (projekt Nr XIII/420/19),

5.35. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna" (projekt Nr XIII/421/19),

5.36. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna" (projekt Nr XIII/422/19),

5.37. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa drogi pomiędzy ul. W. Pola a ul. Szklarską wraz z przebudową ul. Szklarskiej w Krośnie" (projekt Nr XIII/423/19),

5.38. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie" (projekt Nr XIII/424/19),

5.39. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu gmin, które powierzą Gminie Miasto Krosno zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku" (projekt Nr XIII/425/19),

5.40. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja fontanny u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej" (projekt Nr XIII/426/19),

5.41. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna – bieżąca pielęgnacja drzew" (projekt Nr XIII/427/19),

5.42. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zakup nieruchomości przy ul.Grodzkiej 18 w Krośnie" (projekt Nr XIII/428/19),

5.43. obniżenia kapitału zakładowego Centrum Dziedzictwa Szkła Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie (projekt Nr XIII/429/19),

5.44. zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (projekt Nr XIII/430/19),

5.45. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (projekt Nr XIII/431/19),

5.46. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XIII/432/19),

5.47. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych Miasta Krosna (projekt Nr XIII/433/19),

5.48. skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr XIII/434/19).

6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

red.

  • autor: red.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?